Súkromná základná škola Žilina           Paneurópska vysoká škola           Stredisko Záujmovej Činnosti           Súkromné slov.-angl. gymnázium Žilina           Akreditované programy

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV PEVŠ

Školné na akademický rok 2011/2012

V súlade s rozhodnutím správnej rady bude od akademického roku 2011/2012 školné stanovené pri zápise do 1. ročníka príslušného stupňa štúdia v študijnom programe akreditovanom pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania a počas štandardnej dĺžky štúdia sa už viac meniť nebude.

Školné FP PEVŠ na akademický rok 2011/2012
FP PEVŠ 2011/2012 2011/2012
bakalárske štúdium magisterské štúdium
I. ročník príslušného stupňa študia FP PEVŠ denné 2 290,00 € 2 390,00 €
externé
Fakulta práva (ostatné ročníky) denné 2 200,00 € 2 300,00 €
externé

Informácie o štúdiu na
FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA
Informácie o štúdiu na
FAKULTE PRÁVA
Súbory
na stiahnutie
NOVINKY
PEVŠ V ŽILINE – Externé štúdium
© 2010 - 2024 Hlava s.r.o. designed & powered by creoneo